RD Pod Skalkou

História našej farmy…

siaha až do roku 1958, kedy bola založená ako roľnícke družstvo. V priebehu rokov farma prešla mnohými zmenami a modernizáciou, až sa z nej v roku 2007 stala certifikovaná BIO EKO farma.

V súčasnosti máme uzavretý obrat stáda 210 ks hovädzieho dobytka z toho 70 dojníc plemena Slovenský strakatý a Jersey a 15 matiek mäsového typu plemena Limousin. Na farme chováme tiež 150 ks kôz.

Našim cieľom je…

pracovať poctivo a zodpovedne v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve výsledkom čoho sú zdravé potraviny pre nás a pre naše budúce generácie.

Mlieko vyprodukované na našej farme spracuvávame vo vlastnej mliekarni. Všetky naše výrobky sú vyrobené z mlieka v Bio kvalite. Venujeme sa výrobe tradičných syrových pochúťok ale hlavne výrobe zrejúcich kozích a kravských syrov a iným špecialitám.

Pracujeme na vytvorení ekonomicky životaschopnom systéme, ktorý berie ohľad na životné prostredie. Snažíme sa technologicky napredovať a vytvárať zdravé produkty. To všetko aby naše budúce generácie mali možnosť pracovať na zdravej pôde a so zdravými potravinami.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám prenájmom pôdy pomáhajú v budovaní našich hodnôt.

Od roku 2007 sme certifikovanou Eko farmou

Roľnícke družstvo Pod Skalkou
Krásna Hôrka II/189
027 44 Tvrdošín

Administratíva: 0905 779 036
info@rdpodskalkou.sk

Mliekareň: 0948 765 480
mliekaren@rdpodskalkou.sk

Veľkoobchodný predaj mliečnych výrobkov: 0948 667 443
mliekaren@rdpodskalkou.sk

 

sleduj novinky

RD Pod Skalkou

Krásna Hôrka II/189
027 44 Tvrdošín

HOĎ NÁM ODKAZ DO KLOBÚKA

 

 

Sme hrdou súčasťou projektu s názvom:
Technológie na spracovanie mlieka

 

Hlavný cieľ:

Posilnenie konkurencieschopnosti podniku
zavádzaním výroby nových, ako aj tradičných výrobkov,
ktoré prispejú
k zvýšeniu  podielu domácej
produkcie s vyššou pridanou hodnotou.

Výsledok projektu:

Predmet projektu bol zameraný na nákup
technologických zariadení na spracovanie mlieka.
Projekt je spolufinancovaný
Európskym poľnohospodárskym fondom
pre rozvoj vidieka.
mpsr.sk
apa.sk